Våren 2015:

Tackvare en ökad tillströmning och fler tränanden kommer vi under våren 2015 att utöka gymmet med ytterligare ca. 80m2, öppna en E-handel och göra butiken mycket mera komplett.