Här till vänster i menyn kan du välja mellan konditionsrummet, maskiner och ställningar och fria vikter för att se vad det finns för utrustning.

Under "Pågående Projekt" läggs det upp saker som har med utvecklandet av våra lokaler och maskiner