Öppet från 13år!

Det finns vissa regler för de som är mellan 13-15år:
Målsman måste vara med vid köpet av gym kort!
De får inte träna själva!
De måste följa med någon som tar ansvaret för ungdomen (någon med passerbricka)
Det finns ingen möjlighet att köpa passerabricka för dessa ungdomar.
Priser för "ungdomar" gäller.